Εκτύπωση
PDF

η Κατοικία σας

homeΕλάτε να συζητήσουμε για το πώς θα διασφαλίσετε και θα προστατέψετε, το πιο σημαντικό χώρο της ζωής σας. Το σπίτι σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)

Διαμέρισμα:
100τ.μ.
Ασφαλιστική Αξία Οικοδομής: 100.000€
Ετήσια Ασφάλιστρα: 135€

Καλύψεις του πλήρες πακέτου:

 1. Πυρκαγιά - Πτώση Κεραυνού
 2. Έκρηξη κάθε είδους,έκρηξη λέβητα, θερμοσίφωνα,ζημιές του ίδιου του λέβητα ή θερμοσίφωνα.
 3. Καπνός
 4. Πυρκαγιά απο δάσος
 5. Ζημιές κτιρίου απο απόπειρα κλοπής μέχρι 5000 κατά την περίοδο ασφάλισης.
 6. Πλημμύρα - Καταιγίδα - Θύελλα - Τυφώνας ,Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι
 7. Πτώση δέντρων ,κλαδιών ,κεραιών , καλωδίων
 8. Τρομοκρατικές ενέργειες
 9. Στάση , απεργίες ,πολιτικές ταραχές , οχλαγωγίες
 10. Κακόβουλες βλάβες τρίτων
 11. Πρόσκρουση οχήματος
 12. Πτώση αεροσκαφών
 13. Βραχυκύκλωμα με εστία πυρός μέχρι 5000 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 14. Ζημιές σε και από κοινόχρηστες σωληνώσεις/εγκαταστάσεις κατά την αναλογία του ασφαλιζομένου βάσει χιλιοστών μέχρι 1500 ευρώ κατα την περίοδο ασφάλιση.
 15. Κλοπή αντικειμένων του ασφαλιζομένου απο θυρίδα τράπεζας μέχρι και 6000 ευρώ κατα την περίοδο ασφάλισης.
 16. Έξοδα αποκομιδής συντριμάτων λόγω ζημιάς μέχρι 5% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου κατά την περίοδο ασφάλισης.
 17. Θραύση υαλοπινάκων , καθρεπτών - κρυστάλλων μέχρι 3000 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 18. Έξοδα μεταστέγασης-μετακόμισης, προσωρινής αναγκαστικής διαμονής λόγω καλυπτόμενης ζημιάς μέχρι 3000 κατα την περίδο ασφάλισης
 19. Ζημιές κατά τη μετακόμιση του περιεχομένου που ασφαλίζουμε από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου μέχρι 5% της αξίας περιεχομένου με μέγιστο το ποσό των 3000 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης. 
 20. Σεισμός κτηρίου με απαλλαγή 2%.
 21. Αμοιβές αρχιτεκτόνων , μηχανικών και δημοσίων αρχών για αποκατάσταση ζημιών απο καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι 5000 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 22. Θραύση ειδών υγιεινής μέχρι 1500 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 23. Αλλοίωση τροφίμων μέχρι 300 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 24. Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία.

 

Αποκτήστε την δική σας προσφορά βάση των δικών σας αναγκών απλά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα