Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλεια Κατοικίας


Ελάτε να συζητήσουμε για το πώς θα διασφαλίσετε και θα προστατέψετε, το πιο σημαντικό χώρο της ζωής σας. Το σπίτι σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Διαμέρισμα:100τ.μ.
Ασφαλιστική Αξία Οικοδομής:100.000€
Ετήσια Ασφάλιστρα:135€

Καλύψεις του πλήρες πακέτου:

 • Πυρκαγιά – Πτώση Κεραυνού
 • Έκρηξη κάθε είδους,έκρηξη λέβητα, θερμοσίφωνα,ζημιές του ίδιου του λέβητα ή θερμοσίφωνα.
 • Καπνός
 • Πυρκαγιά απο δάσος
 • Ζημιές κτιρίου απο απόπειρα κλοπής μέχρι 5000 κατά την περίοδο ασφάλισης.
 • Πλημμύρα – Καταιγίδα – Θύελλα – Τυφώνας ,Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι
 • Πτώση δέντρων ,κλαδιών ,κεραιών , καλωδίων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Στάση , απεργίες ,πολιτικές ταραχές , οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες βλάβες τρίτων
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Βραχυκύκλωμα με εστία πυρός μέχρι 5000 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 • Ζημιές σε και από κοινόχρηστες σωληνώσεις/εγκαταστάσεις κατά την αναλογία του ασφαλιζομένου βάσει χιλιοστών μέχρι 1500 ευρώ κατα την περίοδο ασφάλιση.
 • Κλοπή αντικειμένων του ασφαλιζομένου απο θυρίδα τράπεζας μέχρι και 6000 ευρώ κατα την περίοδο ασφάλισης.
 • Έξοδα αποκομιδής συντριμάτων λόγω ζημιάς μέχρι 5% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου κατά την περίοδο ασφάλισης.
 • Θραύση υαλοπινάκων , καθρεπτών – κρυστάλλων μέχρι 3000 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 • Έξοδα μεταστέγασης-μετακόμισης, προσωρινής αναγκαστικής διαμονής λόγω καλυπτόμενης ζημιάς μέχρι 3000 κατα την περίδο ασφάλισης
 • Ζημιές κατά τη μετακόμιση του περιεχομένου που ασφαλίζουμε από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου μέχρι 5% της αξίας περιεχομένου με μέγιστο το ποσό των 3000 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 • Σεισμός κτηρίου με απαλλαγή 2%.
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων , μηχανικών και δημοσίων αρχών για αποκατάσταση ζημιών απο καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι 5000 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 • Θραύση ειδών υγιεινής μέχρι 1500 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 • Αλλοίωση τροφίμων μέχρι 300 ευρώ κατά την περίοδο ασφάλισης.
 • Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία.

Αποκτήστε την δική σας προσφορά βάση των δικών σας αναγκών απλά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

Κοινοποίηση